#201524
Anonym

Huslejenævnene er et politisk instrument, der tvinger alm. private udlejere at føre social boligpolitik. Det kan man mene er retfærdigt, men det er spørger uvedkommende.

Til spørger:

Du kan bede dit lokale huslejenævn om et bindende svar på, hvor meget du lovligt kan udleje din bolig for. Det koster et (stort) gebyr, men din fordel er, at lejer herefter ikke kan kræve lejenedsættelse.Samme gælder for ‘nybyggeri’ efter 1992 (tjek selv den nøjagtige dato).

Det er også muligt at tidsbegrænse lejemålet, men du skal kunne retfærdiggøre, at du selv har tænkt at benytte din bolig ved periodens udløb ( f.eks. fordi du returnerer efter et udlandsophold).

I alle fald vil jeg opfordre dig til at søge professionel hjælp f.eks. hos sapu eller lign.