#201402
Anonym

Lige i forhold til udlejning, så skal du være opmærksom på, at Boligreguleringensloven sætter en stram grænse for hvor høj en leje der kan opkræves.

Hvis lejligheden er så gammel, at lejen skal fastsættes ud fra princippet om omkostningsbestemt leje, vil du formentlig ikke lovligt kunne opkræve mere end 400-600 kr. pr m2.

Hvis lejen fastsættes ud fra det lejedes værdi, kan lejen være lidt højere, men vil stadig ligge under den typiske markedsleje.

Vi har både her på siden og andre debatfora som boligdebatten, økonomidebatten etc. set masser af eksempler på private udlejere som tuder over, at de er løbet ind i en lejer, som har krævet at udlejer overholder Boligreguleringsloven. Man tuder over at man har indgået en lejekontrakt med en månedlige leje på 11.000 kr., som huslejenævnet nedsætter til 4.500 kr. med tilbagevirkende kraft.

Men sådan er loven altså indrettet, og ind til Folketinget vedtager en ny lov, så er lov er nu engang lov, Jeg kan simpelthen ikke have ondt af de ubegavede udlejere, som bryder loven! De har rigtig godt af at få en boligsag på halsen!

Lejeloven indebære ydermere, at man ikke efter for godt befindende bare kan sætte lejere ind på tidsbegrænsede lejekontrakter, uden at det er utvetydigt begrundet i udlejers forhold. By- og Boligretten omstøder i hobetal tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede kontrakter. Så du kan risikere, at du aldrig kan komme af med din lejer. Risikoen for at lejligheden på et tidspunkt skal sælges med en lejer, som ikke kan opsiges, og et deraf følgende stort tab, er endnu et argument for, at bankerne er modvillige overfor at indregne lejeindtægter i dit budget.

Så for at sammenfatte: Vi har en lovgivning som gør, at ejerlejligheder er til for, at ejer skal bo der. Den dag ejer ikke vil det, giver lovgivningen et kraftigt incitament til at ejer sælger den. Du skal tænke dig meget godt om før du bevæger dig ud på udlejningsmarkedet som uprofessionel udlejer. Hvis du vil være udlejer, så er det bedre at købe en udlejningsejendom.