#201398
gebyrjagten

Skal warrants beskattes som aktier? – altså i rubrikkerne for aktieskat 66 67 osv
Eller i hvilke tilfælde gælder lagerbeskatning for warrants, idet begge dele er mulige men hvor er skillelinien mellem lagerbeskatning (kapitalindkomst) og realisationsbeskatning for warrants?

Warrants er en særlige type tegningsretter, der kan anvendes igen og igen, stiger og falder og handles hele tiden og opfører sig som aktier.