#201372
Leocat

Gebyrjagten – Jeg fik tildelt 2 SAFE aktier for nogle måneder siden i forbindelse med et tilbud på Penge og Privatøkonomi. I den forbindelse så jeg nærmere på FORMUEPLEJE SAFE. I modsætning til navnet har de gearet deres investering 3 x egenkapitalen og dermed en forøget risiko. Jeg er bestemt ikke tilhænger af at låne penge til køb af værdipapirer. Kan godt være det giver mening nu hvor renten er lav men det er princippet og derfor efterfølgende har solgt SAFE.

FORMUEPLEJE har fået kritik for deres ekstra risiko som følge af gearing:

http://epn.dk/investor/investering/ECE4181805/formuepleje-oeger-risikoen-efter-milliardtab/
http://www.business.dk/finans/kunder-laenset-af-milliardtab-i-formuepleje

Jeg har ikke lyst til at gå ind i noget hvor man hele tiden skal følge med i om de gør det godt nok.

Gebyrjagten skrev korrekt at når man rebalancerer, så sælger du dine investeringer på toppen og køber på bunden. F.eks. i 2011 hvor realkreditobligationer havde en rente på 6% og kurs 100. I dag er kursen 111 for de samme obligationer…