#201192
HalliHallo

I din situation ville jeg da rette skriftlig henvendelse til din kommune.

Reglerne er kort:

Likvid formue op til 10.000 kr. samt højest 50.000 kr. i pensionsopsparing. Grænserne træder først i kraft efter 1/2 år på kontanthjælp.

Alle pensionsordninger, der kan tilbagekøbes er omfattet. Alle privattegnede kan normalt tilbagekøbes, men mange ordninger via arbejdsgivere kan have særregler, så de ikke kan røres før pensionstidspunktet, men spørg i givet fald pensionsselskabet. Er der tale om en livrente, og du er blevet alvorligt syg, så kan du af gode grunde heller ikke tilbagekøbe den.

Din ATP-ordning kan ikke tilbagekøbes, så den er undtaget.