#200960
test

et klassik dillema. har ved ikke at betale jeres lån maksimal ned sidst valg en løsning hvor i bevist har lånt mere i langsigtet gæld ind i har brug for. det efterlader jeg nu med en gæld plus et kapital overskud. I ønsker sikkert ikke nogen risiko på investeringen men er omvendt utilfreds med prisen på jeres langsigtende lån kontra den kortsigte rente i kan opnå på jeres indestående.

kort sagt er jeres situation jo et resultat af jeres valg. Det er netop derfor jeg har valgt et prioritet lån, men jeg er også også ca. 20 år fra der hvor i er.

I er jo der hvor i nok har truffet jeres valg ud fra at i nu skal bruge det 250.000 kroner inden for en relativ kort årrække til at rejse for osv. Så er det i grunden et problem?

Alternativ skal i slet og ret betale jeres kreditforenigenslån til næste termin men hvad så med rejserne og julegaverne?