#200856
Anonym

beer:
For første gang i menneskehedens historie er vores udvikling går vores velstand tilbage. Vi har mindre købekraft, er dårligere uddannet, vi må forvente arbejdsløshed, men med kraftigt forringede dagpengesatser og kraftigt forøgede optjeningskrav.

Pensionsalder og efterlønsalder stiger,det er politikernes mening at vi skal arbejde til vi dør, men der er ikke arbejde at få.

Vi overfaldes med den ene “reform” efter den anden, som alle har til formål at ødelægge vores velfærdssamfund men som omtales som “nødvendige besparelser”.

Det kan ikke være rigtigt at efter en periode på 68 år med fred, med uhørte teknologiske fremskridt, står tilbage med et utrygt samfund uden håb for fremtiden. Der er kun et sted at placere ansvaret for det, det er hos de politikerne, som på ingen måde har sikret vores tryghed og velstand, skønt det altid er det de lover at gøre.