#200838
Anonym

Størrelsen på rådighedsbeløb er individuel, nogle kan klare sig med lidt, andre kan ikke.

Også pengeinstitutternes tommelfingerregler afviger indbyrdes, men ifølge de oplysninger jeg har samlet til brug for gældsrådgivning, ligger det på mindst 15.000 mkr. til 2 voksne og 2 børn.
I en offentlig gældssanering vil rådighedsbeløbet til 2 voksne og 2 børn mellem 2-6 år, være på 13.760 kr, MEN, dette beløb kan ikke helt sammenlignes med pengeinstitutternes tal, idet man i en offentlig gældssanering kun accepterer, at der fratrækkes boligudgifter, el, gas, vand og varme reguleret for evt. boligsikring, inden man når frem til rådighedsbeløbet. Den gældssaneringssø-gende skal således selv ud af rådighedsbeløbet betale alle andre faste udgifter, som f.eks. for-sikring, telefon, internet, licens m.m. Hvis dette beløb sættes til 1.500 kr. i mdl. gennemsnit, ender vi på ca. 12.260 kr. i reguleret rådighedsbeløb til en familie som jeres.

Jeg anser 12.260 kr. i månedligt rådighedsbeløb som det absolutte minimum, hvilket det også bør være, fordi det tager udgangspunkt i en gældssanering, og er en betingelsen for, at det offentlige kan nedsætte gælden til kreditorerne. Men skal man ud at låne penge, er der ingen tvivl om, at långiver (pengeinstitutter og kreditforeninger)vil kræve et rådighedsbeløb på mindst 15.000 kr.