#115136
Anonym

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=121159&vID=200867&i=18#i121159

Der betales topskat af den personlige indkomst. Der er fradrag for indbetalinger til pensioner med løbende udbetalinger, alle renteudgifter (så længe de ikke overstiger renteindtægterne) samt et bundfradrag på 327.200

Som nultopskat beskriver, så er alle udgifter under virksomhedsordningen med til at reducere den personlige indkomst. Her sker og en vis korrektion men normalt er virksomhedsordningen en fordel his virksomheden har store renteudgifter.