#200676
Krisser

Det kommer an på om du, når du skal pensioneres, kan have fordel af at kunne konvertere kapitalpensionen til en ratepension. Svaret på dette spørgsmål kommer an på hvor store dine udbetalinger vil være, og hvad reglerne for modregning i folkepension vil være, samt hvad din formue vil være i forhold til hvad reglerne om medicintilskud vil være.