#200486
Anonym

Det står følgende:
Danske Bank opkræver p.t. ikke gebyr for brug af MobilePay…
Danske Bank kan indføre og ændre gebyrer for brug af MobilePay med to måneders varsel. Ændringer og indførelse af gebyrer sker – bortset fra varslingsfristen – i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere”. Banken kan desuden vælge at differentiere gebyrer for brug af MobilePay ud fra, om du har tilmeldt dig Danske Banks kundeprogram, placering i kundegruppe, valg af kundepakke og øvrige produkter.
Hvis Danske Bank opkræver gebyr for brug af MobilePay, vil det fremgå af kvitteringsbilledet, hver gang du laver en transaktion i MobilePay. Du kommer kun til at betale et eventuelt gebyr for at overføre penge – ikke for at modtage penge.

Her fremgår det tydeligt at du højst kan kommer at betale gebyr for at overføre penge altså for brugen.

Hvis du slette appen og ikke brugen den, kan du altså aldrig kommer til at betale.