#200484
thsv

Mange spørgsmål…
8 ialt i de 2 indlæg…

1) Der laves købskontrakter med overtagelsesdatoer til f.eks. 1/5-14.
2) Der indbetales udbetaling og stilles bankgaranti for resten af købesummen på begge handler.
3) I købsaftalerne indføjes fortrydelsesfristen og når denne er udløbet er handlen bindende.
Ingen tvivl om at der kan laves aftaler og tinglyses skøde med overtagelse senere, fortryder køber, skal denne sælge ejendommen…

4) Ja lånet skal godkendes nu, eller når I underskriver købsaftale.
5) Vær ærlige, det er jo til jeres eget bedste at der udarbejdes et realistisk budget, så I ikke sidder i saksen, når økonomien bliver strammere.
6) Ikke hvis I laver en aftale nu med bindende køb med lang overtagelsesfrist, ændrer jeres budget sig voldsomt grundet fødslen, som I ikke har oplyst om, kan banken fortryde, da I ikke har været ærlige overfor dem.

7) Køber til jeres andel skriver under nu, med lang overtagelse, og deponerer et beløb, hvorefter restsummen falder ed overtagelse.
8) Nej, ikke hvis dokumenterne er udarbejdet korrekt. Der kan dog opstå problemer med andelen, da der ikke tinglyses på samme måde som ved en ejerbolig og der normalt ikke medvirker advokat ved købet. I skal nok have en advokat til at udarbejde en salgsaftale med de nøjagtige vilkår for den lange overtagelse.