#200286
Anonym

Du har bestemt en pointe i, at det for nuværende er mest hensigtsmæssigt at spare en god potion indskud op og ellers vælge det billigste institut til finansieringen. Min tanke er ikke, at institutterne skal “tvinges” til at tilbyde bedre produkter. Den slags indgreb er skidt og ender bare med at ingen vil tilbyde finansiering. I virkeligheden kunne det være interessant at ændre lovgivningen, så bankerne og andre institutioner f.eks. kunne få større sikkerhed for deres penge. I øjeblikket kan der udtages pant, men der er ingen ganranti for at andelsforeningen f.eks. har belånt ejendommen, hvorfor pantet er værdiløs. Det kunne også være en løsning, hvor der må sælges en særlig form for obligationer med sikkerhed i andelsboliger. Eller måske kunne man ændre loven, så man afgiftsfrit kunne flytte ens lån. Jeg kan dog ikke selv gennemskue konsekvenserne ved den slags ændringer, men jeg er sikker på nogen herinde kan eller har andre idéer.

Jeg vil såmænd gerne betale både separat ejendomsskat og lejeværdi, såfremt jeg har samme rettigheder som ejerboliger. 🙂