#200150
test

Hej Thomas nu ikke for af være lysseslukker men selv hvis du kan få med hold i det som ankenævnet nu har afvist er der spørgsmålet om du ud fra erstatningsret er berettiget til en erstatning. Dit tab skyldes jo udelukkende en kurs udvikling.

Sparekassen har som du kan se også argumenteret både for at du selv ku ha gjort mere og anfægtet dit tab.især det sidste argument bør du se på i din næste klage
Men god sommer og held og lykke