#200130
Anonym

Hej Radowan

Beklager svartiden – børnene har førsteprioritet 🙂

Din skitsering af jeres økonomiske status er et fantastisk eksempel på, at ingen privatøkonomier er ens. I er jo uden tvivl i en økonomisk situation, hvor I med den nuværende indtægt, og specielt den nuværende friværdi, trygt kan se fremtiden i møde.

Jeg mangler dog nogle oplysninger for at kunne sige, hvad “jeg” ville gøre i den konkrete situation:
– Alder
– Risikoprofil
– Hvor meget sparer I op om året?

Samtidig synes jeg også, at det er relevant at vide, hvordan det er lykkedes jer at komme til et punkt, hvor I har så flotte friværdier:
– Højere løn tidligere?
– Købt huset/lejlighederne på et gunstigt tidspunkt eller på en gunstig måde?
– Arv?
– Eller er det “blot” fornuftig husførelse over en længere årrække?

Umiddelbart er jeres lån på ca. 4,5 mio. kr. højt at køre i F1 med, når man tager den nuværende husstandsindkomst i betragtning. I er dog dækket ind af friværdien i lejlighederne i Tyskland – spørgsmålet er blot, hvor likvide de er, når det kommer til stykket? Jeg kender ikke tysk lejelovgivning – men kan du uden videre sælge, når lejligheden er lejet ud?

Har du mulighed for at angive beløbsmæssigt, hvor stort overskuddet på lejlighederne i Tyskland er? Jeg er lidt i tvivl om din formulering om hovedstolen. Er overskuddet fra lejlighederne indregnet i husstandsindkomsten på 900.000 kr.?

Det var en lang række modspørgsmål, som du selv må vurdere, om du vil besvare. Hvis jeg skulle give et tip ud fra det foreliggende grundlag, vil jeg mene, at du er inde på helt korrekt kurs, når du overvejer en fast forrentning af en del af lånet. Om du for den resterende del af lånet vælger F1, F3 eller F5 er i min optik en detalje i det samlede setup. Det er mere afgørende, hvad I har af planer for lejlighederne.

Held og lykke!