#200026
Ole Laursen

Jeg tror ikke på der findes nogen stensikre obligationer der giver mere end 4% afkast i det aktuelle økonomiske klima.

Du kan måske finde nogle med lang løbetid, men så må du opgive tanken om at holde midlerne likvide – som test skriver, hvis renten stiger, så falder kursen på dine obligationer fordi de bliver mindre attraktive.

Hvis du er interesseret i at anbringe midlerne, så vil jeg foreslå du går ind på ifr.dk – der kan du se historiske afkast (og tab) for investeringsforeninger der investerer på forskellige områder. Der er f.eks. flere kategorier af obligationer. Jeg synes HalliHallo’s råd om selv at finde en virksomhedsobligation er uheldigt, på den måde har du hverken nogen risikospredning eller nogen måde at vurdere usikkerheden i investeringen.