#200022
test

Hvid renten stiger falder kursen på obligationer så rådet om ikke at indfri et obl men investere midlerne i andre obl er rentet…

Lydt du hellere til Thsv