#199874
HalliHallo

Her er dokumentationen, som faktisk var meget hurtig at finde via
http://www.google.com:

Familieadvokaten skriver således:

“For det andet kan pengeinstituttet i visse tilfælde modregne indeståendet
på de øremærkede konti, hvis du skulle dø, inden kontoen er blevet
udbetalt. Denne modregningsret over for dødsboet gælder altid ved bolig –
g uddannelsesopsparing og ved selvpensionering og indeksopsparing. Ved
kapital- og ratepensionskonti kan du indsætte visse begunstigede til
kontoen ved din død, og hvis du gyldigt har indsat begunstigede, er
pengeinstituttet afskåret fra at modregne din eventuelle gæld til
pengeinstituttet i det beløb, som efter din død skal udbetales direkte til
den eller de begunstigede. ”

Bemærk venligst, at jeg i mit indlæg netop gør opmærksom på, at
forudsætningen for at banken må gøre det, er, at opspareren ikke har
indsat nogen begunstigede direkte.

Ankenænvnet har endvidere behandlet sager om emnet og ingen af klagerne
har fået medhold.

Nu er svøbesvingeren desværre ikke den eneste, der giver forkerte råd
herinde, idet bemærkes, at jeg har taget både generalen, test, forbrugeren
og flere andre debattører i graverende rådgivningsfejl flere gange, men
det er så en anden sag.

Det mærkelige er bare, at der aldrig er nogen der vil indrømme fejlede, og
det forventer jeg da heller ikke her.

Svøbesvingeren alias Michael er sikkert dygtig nok, hvis han holder sig
til sit speciale og hver gang kan finde svarene i sin paradigmasamling.

Nu har låneren sikkert ikke nogen opsparing af denne karakter, hvorfor min
oplysning da også bare var til orientering til andre, der måske læser med
herinde.