#115042
Anonym

Man kunne altså gøre det hele meget enklere!

Alle långivere giver deres lån med en kalkuleret risiko, ved at øge risikoen for at de ikke kan få deres penge igen, f.eks. ved ændring af lovgivning omkring hvornår gæld bortfalder, samt fjerne / reducere muligheden for at fradrage evt. tab, vil långivere automatisk føre en mere konservativ udlånspolitik, og i højere grad kræve sikkerhed / pant for deres udlån.

Det gør det selvfølgelig sværere at låne penge, men færre mennesker vil også komme i økonomisk uføre.

Som jeg tidligere har skrevet, hvorfor er det kun låntagere der skal hæfte for deres handlinger og en aggressiv (uetisk?) udlånspolitik, hvad med om långivere også var ansvarlige for deres handlinger / udlån?