#199646
Anonym

Du gør dig jo lige præcis skyldig i alle anklager her.
reklassificifikationen var jo tiltænkt hele sektoren som løsning på et illikvidt obligationsmarked hvor der ikke kunne stilles reelle dagskurser.
Løsningen med ATP gjaldt alle banker. Intet mærkeligt i at DB modtog mest pga deres størrelse. Skulle man følge din retorik skulle alle danske banker der modtog lån fra ATP have lidt likviditetdøden.
Det er da super at DB får prøvet sin sag ang. Deres risikomodeller. Jeg finder det bare interessant at tilsynet farer så kraftigt frem når de for under 1 md siden netop har slået fast at gruppe 1 bankerne har den bedste bonitet og dermed også de laveste nedskrivninger i sektoren.
Det her handler i øvrigt ikke om at uddele medaljer til Kolding for guderne skal vide at DB også begår fejl.
Skulle der endelig gives medaljer skal det da være til folkene i ATP son i den grad holdet hånden over sektorer da det brændte på i 2008.