#199564
smokey

Skal prøve om jeg kan forklare det på en anden måde!

Fordi Totalkredit arbejder med et 5%’s tillæg til vurderingen af huset, kan jeg få hele lånet som et grundlån, selvom jeg altså overskrider 60%’s grænsen for belånning. Til gengæld udregnes bidragssatsen efter den faktiske belånning, heraf den vægtede bidragssats, der selvfølgelig er højere en bidragssatsen for et “rent” grundlån.
Det jeg så har fået oplyst er, at når jeg så har afdraget så meget af lånet, at restgælden når ned under 60% af vurderingen, så vil min bidragssats blive nedsat i overensstemmelse hermed.

Har aldrig før hørt om, at bidragssatsen sådan pr “automatik” bliver nedsat når restgælden falder!?