#199554
Anonym

Og lige en kommentar til stramningen af værdiansættelsen af risikoeksponeringer mod erhvervsudlån i IRB-metoden.

Stramningen i forhold til IRB-metoden slår igennem med varierende kraft i alle storbanker, som anvender IRB-metoden:

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/Danske_Bank/article5633349.ece

Det giver sikkert god mening at stramme kravene, men man skal være opmærksom på, at dette her slår hårdt og direkte igennem som en generel kreditstramning overfor erhvervsvirksomhederne.

Spørgsmålet er om vi har brug for “yderligere forsigtighed” lige nu. Bankene er for mig at se rigeligt forsigtige med at låne ud til virksomhederne! Var det ikke bedre, at vente med at stramme op til vi nærmer os næste højkonjunktur?

Det er jo erfaringsmæssigt ikke midt i lavkonjunkturerne at bankerne låner for mange penge ud til tabsgivende projekter og virksomheder. Erfaringsmæssigt er det under højkonjunkturer, at skaderne skr. Det er her bankerne bliver for dumdristige og låner ud til dårlige projekter, som lange spor ind i fremtiden.

Skadevirkningerne af fejludlån viser sig først år senere, når lavkonjunkturer sætter ind.

Derfor ville det for mig at se være bedre at stramme op omkring 2015 – 2016 frem for nu.