#199414
AsgerV

Hej Morten

Hvordan går det med dit “projekt”? Jeg er helt på linie med dig – når der står i betingelserne at man kan indløse lånet ved at afleverer obligationerne, så skal det også være muligt.

Jeg faldt over nedenstående fra Realkredit ankenævnet
(http://www.ran.dk/aarsemne.asp?p=5&emne_id=15). De skriver:
————————
Uanset om obligationerne, der ligger til grund for lånet, er konverterbare eller inkonverterbare, kan inddragelsen af obligationerne altid ske ved, at obligationerne opkøbes til markedskurs og indleveres til realkreditinstituttet (overføres til realkreditinstituttets konto i Værdipapircentralen). Obligationerne, der anvendes ved indfrielsen, skal være af samme fondskode, det vil sige hidrørende fra samme udsteder, af samme årgang og med samme pålydende rente som de obligationer, der blev udstedt ved udbetalingen af lånet.

En obligationsindfrielse kan i princippet gennemføres, uden at der udarbejdes en indfrielsesopgørelse respektive et indfrielsestilbud. I givet fald vil kunden selv skulle konstatere størrelsen af obligationsrestgælden – som typisk vil fremgå af den seneste terminskvittering respektive oversigt fra BetalingsService – og sørge for opkøbet af de pågældende obligationer. Endvidere vil kunden skulle beregne det beløb, som skal betales i rente og bidrag m.v. for perioden mellem sidste termin og indfrielsesdagen – eller eventuelt ud fra et overslag indbetale et beløb til realkreditinstituttet, som er tilstrækkeligt til dækning af disse beløb.
————————
Jeg ved ikke om dette hjælper dig, men som jeg læser det burde du selv efter ankenævnes mening kunne opkøbe og aflevere obligationerne.