#199408
Krisser

100 000 * (1 + (0,05 * (1 – 0,153)))^25 * (1 – 0,40) = 169 235
(100 000 * (1 – 0,4982)) * (1 + (0,05 * (1 – 0,42)))^25 = 102 545

Hvis du vil trække inflation på to procent fra, er formlerne:
100 000 * (1 + (0,05 * (1 – 0,153) – 0,02))^25 * (1 – 0,40) = 104 265
(100 000 * (1 – 0,4982)) * (1 + (0,05 * (1 – 0,42) – 0,02))^25 = 62 778

Men hvorfor dog beholde kapitalpensionen, frem for at konvertere ordningen til en aldersopsparing?