#199216
test

A udsteder et gældsbrev til b, b sælger det til c. B går konkurs. Gældbrevet består. Det er i den henseende ligegyldigt om b udsteder det på a,s vegne.

En obligation er grundlæggende et gældsbrev.

Det er som sagt den simple forklaring. Den solderariske hæftelse mellem bolig ejeren er reguleret af lovgivingen og serierne af obligationer.

I den utopiske situation er obligationers stadig dækket af pantet i huset og kravet ville så i sidste ende være direkte mellem ejerne af obligationer og de enkelte hus ejere. Men detaljerne er reguleret af lovgivning om udstedelse f obligationer.

Konkursboets muligheder er regulerede i samme lov som man kan læse hvis man gider og reglerne er forskelige for forskellige typer af obligationer.

Men som sagt Thsv selv om realkredit instituttet går konkurs består kravet mod bolig ejeren.