#199060
Anonym

Mr. R – Vi kan vist hurtig blive enige om, at VBturbo er fuldkommen clueless.

Et gammelt bibelcitatet hedder : “Tilgiv ham, thi han ved ikke hvad han gør”. Dette synes at passe på manden her.

VBturo er i hvert faldkommen ude i en åbenbar urimelighed, når han taler om at jeg personligt skulle blive røvet i Realkredit Danmark, sammenlignet med Handelsbanken som alternativ.

Som det ser lig nu refinansieres mit lån til en rente på 0,28% mens biraget udgør 0,7752% i alt 1,0552%

Dette niveau kan jeg altså ikke låne til i Handelsbanken, og slet ikke nu, hvor den svenske Finansinspektionen har fokus på problemet med de meget skæve udlånsbalancer i de svenske banker i almindelighed og i Handelsbanken i særdeleshed. Der er sket meget de sidste 6 måneder i Sverige.

Og dernæst, så kan man jo altså ikke sammenligne et flexlån med 1,2,3 eller 5 års fastrenteinterval med et prioritetslån der rentetilpasses hver 3. måned.

Handelsbanken bliver på et tidspunkt nødt til at forholde sig fundingusikkerheden. Lige som realkreditinstittterne i DK er pressede for for at opnå længere funding, lige så bliver Handelsbanken nødt til at gå ind og redefinere finansieringsmodellen bag prioritetslånene.