#198958
OBS

Hvis det er en prioritetskredit, hvor indlånskontoen forrentes med samme sats som udlånskontoen, så lader du jo bare alt overskydende stå på lånkontoen, og så afdrager du jo i realiteten også på lånet og nedbringer dine renteudgifter, samtidig med at du stadig har pengene til rådighed hvis du skulle få brug for dem. Så er der ingen grund til at nedbringe saldoen på udlånskontoen.