#198722
HalliHallo

Hvordan kan man overhovedet stille sådan et generelt spørgsmål?

Ingen burde – efter min opfattelse – kunne købe et hus uden selv at kunne finansiere 20% af købet og købsomkostningerne.

Om en førtidspensionist kan låne penge? Simpelt svar: Hvis økonomien er i orden kan de da låne som alle andre, og har nok ikke noget at gøre med, som GP skriver, om det er ryggen eller psyken, der er årsag til pensionen.

En førtidspension på 208.000 kr. svarer til en månedsløn for en lønmodtager på ca. 19000 kr. eller 117 kr. i timen, hvilket igen er 10 kr. over mindstelønnen. I øvrigt har 90% af førtidspensionister jo også en arbejdsmarkedspension, som normalt giver 4-6000 kr. oveni om måneden, og så bliver indkomsten jo ligesom lidt højere.