#198704
thsv

Til en lejlighed med rimeligt faste udgifter, tror jeg godt, at du kan låne et beskedent beløb, f.eks. 6-700.000 kr, så det ca. modsvarer det du idag betaler i husleje og afdrag på de 2 lån, dog afsat lidt mere til udgifter til lejligheden. Du vil dog nok blive mødt af et krav om en opsparing på 5% af købsprisen plus omk. til flytning.
Et hus får du derimod ikke lov at købe, dertil er driftsudgifterne alt for voldsomme i forhold til 1 beskeden indkomst. Drømmen om et hus kan kun opfyldes via 2 indkomster, da de mange faste udgifter så kan deles.
Hvis du skal kigge efter ejerboliger skal de have en nettoudgift i salgsopstillingen omkring de 4.500 kr om måneden, når du vel at mærke er blevet gældsfri og har en opsparing på 30.000 kr minimum. Et nyere rækkehus på 70-90 kvm med en lille have kunne være en mulighed.