#198558
Anonym

Gammelkommunist er måske også et forkert ord – for der er jo nok tale om en slags “ny-kommunisme”, hvor man dækker “yde efter evne og nye efter behov” ind under et vidtgående begreb om samfundsansvar.

Men de facto er der tale om en moderne form for nationalisering af retten til at bestemme over produktionsapparatet og derfor vil jeg fastholde, at de standpunkter du plæderer for er en form for kommunisme.