#198494
test

Skats arm er lang, men selv over for almindelige kreditore er en udbetaling ikke sikker nå beskyttelses fristen er udløbet. Er det f.eks. Udbetaling for kritisk sygdom nyder den ikke samme beskyttelse.