#198488
Anonym

Hej Frank. Ved beregningen af afkast har jeg taget udgangspunkt i oplysningerne i salgsopstillingen. Ud over købsprisen skal der betales tinglysning af skøde, og det forudsættes, at hele beløbet kan lægges kontant.
De oplyste bruttoudgifter fratrukket prioritetsydelser er (41.467 – 21.170) = 20.297 kr. Hertil skal lægges ejendomsværdiskat på 5.000 kr. I alt 25.297 kr.
Indtægten er oplyst til 40.619 kr. efter skat (ikke topskat) hvilket giver en nettoindtjening efter skat på 15.322 hvilket giver et afkast på godt 2,5% efter skat. I betragtning af, hvor svært det kan være at frigøre pengene, og hvilken risiko der løbes, synes jeg ikke, det er et godt afkast. Læg mærke til, at alle salgsopstillinger tager udgangspunkt i afdragsfrie flekslån – det er som regel et signal om, at her skal man se sig rigtig godt for.
20 ugers udlejning svarer til konstant udlejning fra maj til midt i september, og det er nok realistisk, men der skal forventes udsving i de enkelte år.