Forside Fora Privatøkonomi Kan man slippe ud af en obligatorisk pensionsordning Kan man slippe ud af en obligatorisk pensionsordning

#198280
Anonym

HalliHallo

En skattekode er pensionsbranchens fælles kodesystem, og dækker over, hvordan en udbetaling beskattes. Skattekode 1 er pensioner med løbende udbetalinger, eksempelvis børnepension/rente eller ved tab af arbejdsevne. Skattekode 2 er udbetaling af ratepension, som der skal betales indkomstskat af. Skattekode 3 er kapitalpensioner, som ved udbetaling afgiver 40 % i afgift til staten. Skattekode 5 er skattefri udbetaling, hvor du har betalt skat ved ikke at få fradrag for præmien.

Jeg har dyb respekt for Generalens analytiske evner (og kvaliteten i hans råd)
tvivlsomt er nok mere dine råd HalliHallo

Lad mig omformulere spørgsmålet!

Jeg vil gerne vide hvad loven siger således at jeg ikke skal stole på en produktsælgers udsagn
i Danica – (som kun har det formål at få formuen til at blive stående i dette tabsgivende selskab)

Som Danske Bank rådgivere ikke altid aner hvad de snakker om således kan man absolut heller ikke vide sig sikker på hvad en Danica “sælger” aner hvad han/hun snakker om!

Ergo hvad er loven / rettighederne ? (Dem laver selskaberne/Danica da ikke bare efter for godt befindende – “endnu”)

Hvis man vil likvidere kapitalpensionsdelen ? i en ordning som er hvilende (ophørt)
kan du så henvise til et link med disse regler ?

——————-

Dette kunne være interessant for spørgeren , undertegnede og en masse andre her på MB som pønser
på det samme (uden at være stærk i juraen på det felt)