#198226
Anonym

Hvad med at lave en undersøgelse om hvad skatteyderen istedet ville spare hvis ikke der fandtes
tvungen opsparing og selv administrerede sin formue eller at der i det mindste var frit valg ?

Det kunne så skabe noget mobilitet på området – Danskerne betalte mere end 10 Mia.kr i 2012 i kapitalforvaltningsomkostninger for “nedsparing / tab” i deres formue! altså indirekte statsstøtte en gang til – til den finansielle sektor (inklusive kursværn)

Nu om dage findes der jo deciderede tabsgivende selskaber hvor den uheldige bare må finde sig
i at det overenskomstbefalede selskab man nu er tvangsindlagt hos taber dine penge pga. inkompetent kapitalforvaltning eller at afkastgraden kun lige dækker omkostningerne således at den formastelige igennem et langt opsparingsliv har fodret diverse selskabers egenkapitalforrentning med 20-30-40% årligt (Danske Banks TopDanmark jubler i disse tider) for derefter kun at stå tilbage med en regulær nedsparing eller holde inflationen fra døren.

Din nuværende undersøgelse (nationaliseringen af danskernes pensionsformue) er faktisk irrelevant da dele af pensionsbranchen jo ikke engang tillader konvertering til aldersopsparing
(ikke profitabelt nok for branchen siger de)

livrente og ratepension er danskernes nye 68% skatteskrue de kan se frem til. De betaler jo allerede verdens højeste marginal skat og kan nu bare se frem til statsplukfisk af pensionsopsparingen når datoen for otiummet indtræder !

Du kommer her med dårlig karma og ødelægger humøret og spørger om holdningen til afskaffelsen af kapitalpensionen og den “lukrative” alderspension (hvad vil du gerne høre -/;)