#198112
Anonym

Nu er der flere årsager til, at boligprioritetslån p.t. er en dårligere løsning end realkreditlån, selv om det ud fra en umiddelbar betragtning kunne se modsat ud.

1) Prioritetslånene rammes hårdere end realkreditlånene af de nye kapitaldækningsregler. Det er nu et faktum, at danske realkreditobligationer får en særstatus i EU.

2) Et realkreditlån (både flexlån med lav refinansieringsfrekvens og fastforrentede lån) giver mulighed for at opnå en kursgevinst, når renten stiger. Dette får man ikke på et boligprioritetslån.

3) Store kurstab som følge af rentefald er særdeles usandsynlig. Centralbankernes inflationsskabende politik vil før eller siden løfte renteniveauet i EU markant.

4) Et boligprioritetslån er direkte påvirkelig overfor ændringer i Nationalbankens signalrente, hvorimod centralbankens renteforhøjelser vil slå igennem med mindre end 1:1 i realkreditrenterne – ikke mindst de længere afslagsen. Derfor er det forkert, når VBturbo siger at boligprioritetslånet er mindre påvirkelig af rentestigninger. Boligprioritetslånet er tværtimod mere påvirkelige overfor rentestigninger.