#104074
Anonym

Sædvanligvis plejer banker at forlange 1) “transport i provenu ved salg af andelen” og/eller 2) en garanti fra andelsforeningen. Selv om det ikke er pant, så mener bankerne, at det giver dem en vis sikkerhed.

Din bank har skrevet: “Aftalen er ikke betinget af, at vi tager pant i andelen, da dette ikke er muligt endnu. Det kan godt være at vi på et
senere tidspunkt, vil kontakte dig med hensyn til dette.”

Læg lige mærke til det sidste. Hvis du senere bliver bedt om – eller mere eller mindre tvunget til – at give pant, så vil der komme tinglysningsafgift på 1.400 kr. + 1,5% af pantebrevets værdi (fx lånets størrelse).

Derfor kunne du (for underholdningens skyld) bede banken skrive tydeligt ind i aftalen, at banken dækker disse omkostninger. Det vil de ret sikkert NÆGTE – og dermed risikerer du alligevel selv at skulle betale flere tusinde kroner.

MEN hvis deres senere “tilbud” om at kræve pant ikke er konkurrencedygtigt, kan du selvfølgelig nægte, og skifte til en helt 3. bank.

Man kommer nok ikke uden om tinglysningsafgiften, hvis man optager andelsboliglån efter 1.1.2005 – til gengæld burde rentesatserne være lavere. Men jeg bryder mig ikke om bankens “trusler” om senere at kræve pant, hvis bare de kan få dig ind i folden nu.