#198060
Anonym

Da du kun lovligt kan realkreditbelåne dit hus op til 80% og da Totalkredit yderligere opererer med 2-lagsbelåning så er det korrekt, at du, med 100% belåning, bliver nødt til at tredele, så du får 60% i det inderste lag, 20% i det midterste lag og 20% som dyr bankbelåning.

Jeg mener ikke som sådan at realkreditloven forhindrer, at der kan laves en provenu-neutral låneomlægning fra variabel til fast rente. Låneomlægningen forudsætter dog, at pengeinstituttet vil medvirke.

Mit gæt er, at problemet opstår i forhold til pengeinstituttets garantistillelse overfor / medfinansiering af tab hos Totalkredit.

Din bank hæfter for det, der på belåningstidspunktet, ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Ved en låneomlægning, hvor du skifter over til 2-lagsbelåning (som nu er obligatorisk) kommer din bank til at hæfte for ikke alene boliglånet fra 80-100% men også for belåningen på 2. lånelag i Totalkredit.

Dermed øges bankens hæftelse i forhold til tidligere fordi markedsværdien af din bolig er faldet.