#197976
Mikey 68

Mr R: Som jeg har skrevet, så er det for at teste om man kan eller ej – og det kan man så tilskrive stædighed eller tåbelighed efter temperament 😉

Og som jeg også skrev, så skal de indkøbte obligationer overføres fra mit depot til et depot i min bank ved afvikling (den mulighed er bekræftet af min bank) – og det kan ganske rigtigt ikke ske uden bankens hjælp (eller gebyr), da det ikke er muligt at handle direkte med Totalkredit (som jeg også har snakket med).
Man kan så diskutere rimeligheden i at banken skal være fordyrende mellemled, da obligationerne lige så godt kunne overføres direkte til Totalkredits depot i stedet for at flytte dem til bankens og give banken penge for at flytte dem videre til Totalkredits.
Men det er nok lidt sværere at påvirke Totalkredit til at ændre forretningsgang…

Direkte adspurgt bekræftede banken at det var muligt at købe obligationerne selv; men sørgede for at understrege det var ENORMT besværligt og ville ende med at blive MEGET dyrere end hvis jeg bare lod dem om det…

Så mit spørgsmål går udelukkende på den praktiske del af obligationskøbet:
Kan det overhovedet lade sig gøre uden bankens hjælp (og hvordan) eller er den indløsningsmulighed ikke helt så åben, som jeg tolker mine lånebetingelser?

Det synes jeg da faktisk er interessant at få efterprøvet 🙂