#197812
HalliHallo

Så har frisor999 endegyldigt afgjort, at alle bankansatte er profitmagere og sælgere.

Så tilhører stort set alle ansatte det private erhvervsliv denne kategori.