#197776
test

I nogen tilfælde bortfaldet rente garantier og lignende ved konvertering. Gevinsten er relativt beskeden.