#197710
test

Arv til umyndige personer over 75.000 kr skal på en forvaltnignskonto.

hvis man ikke gør det overtræder man lovgivnigen på området

§ 35. Midler på 75.000 kr. eller derover skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. Midler under 75.000 kr. skal bestyres i en forvaltningsafdeling, hvis der i forvejen bestyres midler der, eller midlerne må antages senere at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover.

Stk. 3. Hvis midlerne senere bringes under 75.000 kr. og ikke kan antages igen at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover, udleverer forvaltningsafdelingen på begæring midlerne til værgen.

Stk. 4. Består midlerne helt eller delvist i en fordring mod værgen, skal midlerne altid bestyres i en forvaltningsafdeling.

Så det du spørg om er hvad der sker hvis du overtræder loven? Først og fremmest bliver din disposition underkendt. Du kommer nok ikke engang forbi skranken i banken. Derefter kan der være en direkte erstatnignsansvar relateret til omkostninger og bøde eller hæfte.