#197678
test

Ja, det vil jeg helt klart mene. Det er jo sådan lidt hele ideen i tinglysningen at jeg kan gå ned og få oplysninger om hvem der ejer en ejendom og har pant/gæld i den. Hvis banken har tinglyst låne dokumentere skal der læges et nyt sæt op med de rigtige navne på