#197490
Anonym

For nu at sige det lige ud: Det er ikke særligt sandsynligt, at en bank vil acceptere at samle usikret gæld på 650.000 kr.

Det er der en række grunde til.

Den vigtigste er nu at vi lever i en tid, hvor Finanstilsynet og kapitaldækningsreglerne stiller meget store krav til bankernes kapitaldækningsreserver. Et udlån uden sikkerhed trækker meget hårdt på bankens risikovægtede poster. Og banken skal formentlig starte ud med at lave en individuel hensættelse på netop jeres engagement.

I har en pæn indkomst nu, men banken er nødt til at overveje risikoen for at en af jer mister arbejdet, bliver syg eller uarbejdsdygtig osv. Skulle det ulykkelige se, vil risikerer banken at skulle nedskrive hovedparten af beløbet.

Hvis jeg skal give jer et godt råd, så vil jeg (hvor uattraktivt det end måtte synes nu) tage en snak med Danske Bank om hvilken rentefordel det kunne give jer at samle gælden i Danske Bank og pulje jeres hæftelse og solidariske hæftelse der. Hvis du er overbevist om ægteskabet/parforholdet er holder kunne en fælles hæftelse være det, der skaber større sikkerhed for banken, større overblik over fællesøkonomien og dermed det, der får Danske Bank til at rykke renten ned.

I forhold til VBturbos råd om at likvidere pensionsopsparingerne, vil jeg på det kraftigste fraråde dette. Selv om I måske betaler en rente på gælden på 10-14% er det med jeres indkomst muligt og realistisk at få afdraget gælden på 5 år – og når man har den mulighed, skal man ikke tage det dramatiske skridt og likvidere pensionen.

Derudover er jeg enig med personen ovenfor der påpeger, at man ikke skal have opsparing, når man har en gæld på den størrelse. Det du kunne overveje er at omlægge en del af gælden til en kassekredit, hvor du i takt med gældsafviklingen opbygger luft. Du bør kunne få kassekreditten til samme rente som forbrugslånet.