#197446
pppede

Hej Dyrholm.

Det lyder jo rigtig spændende, at I snart skal være boligejere.

Som jeg ser det, har I to muligheder afhængig af jeres risikoprofil.

Billigst muligt, dog med usikkerhed ved rentetilpasning efter 3 år:
F3 lån, afdragsfrit

Lidt dyrere, dog med sikkerhed ved:
Obligationslån 3% med afdragsfrihed

Afvikling af boliglån er op til banken afhængig af kreditvurdering mv., men I ønsker naturligvis fleksibilitet, hvorfor I i første omgang skal tage afvikling over 20-30 år med mulighed for at indskyde ekstra midler løbende.

Vær opmærksom på, at det kun er Realkredit Danmark, der – mig bekendt – tillader, at man klipper ind og ud af afdragsfriheden. Det vil sige, at I kan tage 3 års afdragsfrihed og dernæst begynde at afdrage på lånet. Ved BRF Kredit mv skal I tage 10 års afdragsfrihed i streg, og det er ikke nødvendigvis en fordel i jeres situation.

Der er INGEN fordele ved at overtage det eksisterende obligationslån. Når I køber huset foretages der stempeloverførsel fra det nuværende lån svarende til 1,5% af gælden. Dette sparer I så på det nye lån.

Hvis du er usikker på omkostninger i forbindelse med boligkøb, så bør du læse denne:
http://www.bolius.dk/alt-om/boliglaan-og-oekonomi/artikel/omkostninger-ved-at-koebe-bolig/

Pøj med det hele.