#197282
test

2) Peter, hvus du ikke kender undtagelserne synes jeg ikke du skal udtale dig så skrå sikkert som du gør.

1) givet skat politik mener du så at denne underskudsgivende fiktive udlejningsvirksomhef godkendes? Når nu vi så kan være enige om at aktiviteten giver overskud hvad er så fordelen ? Stort set nul.

Godt så er vi tilbage på køb frem for leje. Risko stærkt forbundet med økonomisk evne er her en nøgle parameter. Forældrene har sikkert ud fra det oplyste snart brug for at spise mursten. Hvordan passer det til de øvrige parametre?

Spørgeren uddanner sig og er enlig. Hvordan passer det på risikoen for ar flyttet?

Så kort sagt ikke noget økonomisk incitament og stor risiko.

Muligvis blandt nogen en tyrker tro på at ejendomsivestering altid er en god ide.

Jokmok held og lykke