#197214
peter holm larsen

Hej Test,

I stedet for at komme med kritik – så henvis dog til noget der dokumentere dine påstande:

Jeg skrev “2) Der betales ikke ejendomsværdiskat til Staten ved udleje” du svarede
“2) tilgængæld er overskydende ved udlejningen skattepligtigt.” – og nu tolker du der er fradrag for kæmpeunderskud. Jeg tror det er svært at forestille sig som spørger skriver at virksomhedne før rente vil give underskud – som sørger skriver. Konsekvensen hvis der nægtes fradrag i vorksomhendsindkomsten er at indtægter/fradrag overføres til privatsfæren – og der er der også fradrag for renteudgifter – som normalt jo er den største udgift.

Så “Test” – har du ´bare en henvisning til en afgørelse, hvor en borger ikke har fået ret til rentefradrag af eksterne renteudgifter – store eller små – jeg kender ikke ét! – Linker du til et – så giver jeg mig – med meget stor sandsynlighed.

Jeg skrev “3) Mulighed for boligsikring ved lav indkomst ved leje frem for eje” – har du ikke afvist som korrekt. Medgiver at jeg har læst dig svar forkert. Men du skriver jo reelt blot at man kan få boligsikring uafhængig af hvem der er udlejer. Min pointe var jo netop af beskrive fordele ved at leje og du skulle så komme med fordele ved at eje. Derfor misforstod jeg dit svar. Men hvorfor kommer du ikke med fordele ved at eje i hans situation, som du ser det. Jeg har nævnt 5 fordele du har nævnt 0!

Jeg tror som ikke jeg behøver læse arveloven én gang til hvis det er den du hentyder til. Og underbygger gerne dette – hvis du kan henvise præcist til hvor jeg tager fejl og med henvisning til lovgivning, domme eller retspraksis. Prøv at blive mere konkret – er jo netop det jeg anker over herinde – at man argumenterer imod helt uden at blive konkrekt.

Danmark er så dejligt et land, at man posotivt skal nævne hvad der er forbudt – da det eller er lovligt. Et godt princip synes jeg. For det gør, at der der mener vores er lovstridigt blot skal henvise til loven og der ikke er den der mener det er lovligt der skal.

Omkring pensionister – så taler jeg kun ud fra de seneste 3 sager jeg har løst – inden for det seneste 1½ år – så tror nu nok jeg er rimeligt opdateret.

Men “Test” nævn – nu 5 fordele du ser ved eje frem for leje for – og dokumenter (og ikke bare som en påstand)
1) man ikke kan få nægtet fradrag for renteudgifter
2)man ikke kan udlægge enkeltaktiver i arv til en arvetager.

Ud fra dine svar – må andre så vurdere de mere subjektive forhold om f.x. pensionister kan få lån til køb af fast ejendom.

Og skulle der vare andre der kan hjælpe “Test” er al hjælp ønsket – for jeg vil da gerne blive klogere – hvis det skulle vise sig jeg tager fejl. Men ønsker ikke blot påstande uden dokumentation. “Det er jo som at skrive at månen er en ost”. Helt værdiløs viden – og iøvrigt forkert.