#197198
peter holm larsen

Hej Test,

Det var jo nogle gode svar og skal kort kommentere disse:

Ad 1) Udlejninger som hovedregel ALTID erhverv – også selv ved pensionister!- og er det overskud er det ALTID erhverv.
Ad 2) Ja et eventuelt overskud er skattepligtigt – men kan givet stykkes sammen så det ikke giver overskud – efter reglerne om omkostnignsbestem husleje
Ad 3) Man kan IKKE få boligsikring ved eje – men derimod ved leje
ad 4) Nu står forældrende forhåbentlig ikke lige til at dø – men som spørger siger står spørger over for en stigende indtægt på sigt. Og kan spørger betale huset nu – så kan spørger vel også betale huset når det er faldet og indtægten er steget. Andre arvinger KAN ikke modsætte sig, at enkelt aktiver udlægges til arv til enkelte. Man har som arvetager INGEN krav på at kunne over tage visse aktiver – det er afdøde der fastsætter det.
Ad 5) Omkostninger ved at købe for forældrene er ikke større end for spørger – tværtimod er de jo netop mindre. Om kreditforeningerne er meget eller lidt for at låne til pensionister afhænger HELT af hvor sikker panthæftelsen er. Jeg vil næsten med 100% garanti kunne sige, at kan de fx. finansiere køber med en belåningsgrad på 50% i hver ejendom – så får de INGEN problemer med at låne. Så jo kender markedet og lovgivningen rimeligt godt – har selv hjulpet flere pensionister med at hæjpe deres børn ved skilsmisse – og jeg har senest hjulpet en enlig pensionist med at købe sit 2 forældrekøb – så markedet er jo ikke låst. Men medgiver at det i hver enkelt tilfælde er en kreditvurdering der ligger bag.

Men i relation til svar på spg. 1-4 er det efter min mening noget vrøvl.