#197186
test

Vi bor i en landsdel, hvor huspriserne ikke er de højeste, skriver spørgeren.

Lejernes økonomiske situation har her betydning. Der spørges ikke til om de kan købe en ejendom som han kan leje men om de kan købe et hus til ham.

At råde til at pensionister køber et hus ud af deres friværdi og uden anden indtægt ind lejeindtægten fra sønnen til,at betale er en yderst tvivlsom og risiko fyldt forehavendet. Hvilken besparelse sku der være i sønnen for det? Det som forældrene sætter til?