#197090
Anonym

Peter, du er dog et påståeligt, kværulerende og desværre også direkte uforstandigt menneske!

Det fremgår af §19 i “Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder”, som alle banker er forligtet til at følge og som Finansrådet (pengeinstitutternes brancheforening) står bag at banker, sparekasser og andelskasser (herefter banker) har en samfundsmæssig forpligtelse til at oprette en indlånskonto for privatkunder med henblik på indbetaling af løn eller offentlige ydelser (i det følgende betegnet som en “lønkonto”). Dette følger også af Finanstilsynets praksis efter en regel om “god pengeinstitutpraksis”, som bankerne skal leve op til.