#197082
Anonym

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.1)

Kapitel 5
Særlige regler for pengeinstitutter
§ 20. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.

At være i RKI er IKKE grund nok til at nægte.
http://www.finansraadet.dk/politik/henstillinger/alle-har-ret-til-en-loenkonto.aspx